Landbrug

Landbruget består af Hjortholm avlsgård og Frederiksberg med et samlet areal på 490 ha ager og 17 ha eng. Endvidere udgør naturarealer, remisser, vand, veje, huse og gårdspladser samt strand i alt 66 ha.

Hjortholms landbrugsjorde er beliggende i den syd/østlige ende af øen, med udsigt over Langelandsbæltet og er præget af milde vintre og lave mængder nedbør. Kystklimaet egner sig godt til frøavl.

Markerne er overvejende flade, men er flere steder begunstiget af de karakteristiske hattebakker, som findes på Sydlangeland.

Arealerne drives traditionelt med pløjning og et sædskifte der består af hvede, byg, rødsvingel, ærter og engrapgræs.

Markplan for 2019:      

                                        Vinterhvede          118 ha

                                        Vårbyg                   178 ha

                                        Engrapgræs             70 ha

                                        Rødsvingel               88 ha

Kontakt:                          Spinat                      34 ha


Driftsleder Christian Ahlefeldt-Laurvig. Tlf. 61374207/62571336

                                  ------oooooOOOOOOooooo------
 

I 2016 er der modtaget tilskud til Autostyring af pesticiddosering.
I 2017 er der modtaget tilskud til Autostyring af flydende gødning.

Link til EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: www.ec.europa.eu

Projektet er støttet af: